cách bố trí phong thủy trong nhà

Tại sao trong phong thủy nói đừng nên tùy tiện vứt bát ăn cơm đi dù sứt, dùng đúng cách sẽ tài lộc dồi dào?

Chắc chắn ai cũng đã từng nghe câu “làm ăn thất bát”, tức là làm ăn không thuận lợi, gặp